แพ็กเกจครอบครัว

Showing all 34 results

 • 180,000.00 ฿ 129,900.00 ฿
  แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ห้อง Two Bedroom Ocean Villa สำหรับ 4 ท่าน
 • 24,003.00 ฿ 13,000.00 ฿
  Family Package ห้องพัก Pool Pavilion จำนวน 3 วัน 2 คืน
 • 28,751.00 ฿ 14,900.00 ฿
  Family Package ห้องพัก Bay View Pool Villa จำนวน 3 วัน 2 คืน
 • 34,211.00 ฿ 18,200.00 ฿
  Family Package ห้องพัก Ocean Pool Villa จำนวน 3 วัน 2 คืน
 • 15,000.00 ฿ 4,999.00 ฿
  แพ็กเกจห้องพัก Sea View Suite พร้อมอาหารเช้า
 • 7,500.00 ฿ 3,999.00 ฿
  แพ็กเกจห้องพัก Junior Garden View Suite พร้อมอาหารเช้า
 • 49,000.00 ฿ 35,000.00 ฿
  แพ็กเกจห้องพัก Four Bedroom Private Pool Retreat พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 8 ท่าน
 • 7,500.00 ฿ 4,500.00 ฿
  แพ็กเกจห้องพัก Deluxe Lawana พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
 • 9,800.00 ฿ 5,000.00 ฿
  แพ็กเกจห้องพัก Deluxe Plunge Pool พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
 • 20,000.00 ฿ 8,500.00 ฿
  แพ็กเกจห้องพัก Anantara Pool Villa พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
 • 30,000.00 ฿ 25,000.00 ฿
  ห้องพัก Four Bedroom Pool Villa พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 8 ท่าน 2 วัน 1 คืน
 • 10,000.00 ฿ 4,000.00 ฿
  ห้องพัก Pool Suite พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน 2 วัน 1 คืน
 • 12,000.00 ฿ 4,500.00 ฿
  ห้องพัก Garden Pool Suite พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน 2 วัน 1 คืน
 • 14,000.00 ฿ 5,000.00 ฿
  ห้องพัก Ocean Pool Suite พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน 2 วัน 1 คืน
 • 16,000.00 ฿ 5,500.00 ฿
  ห้องพัก Ocean Garden Pool Suite พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน 2 วัน 1 คืน
 • 23,000.00 ฿ 7,000.00 ฿
  ห้องพัก Ocean Pool Villa พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน 2 วัน 1 คืน
 • 12,000.00 ฿ 9,999.00 ฿
  แพ็กเกจ Grand Two Bedroom Pool Villa สำหรับ 4 ท่าน
 • 17,000.00 ฿ 14,999.00 ฿
  แพ็กเกจ Serenity Three Bedroom Pool Residence สำหรับ 6 ท่าน
 • 10,000.00 ฿ 8,499.00 ฿
  ห้องพัก Grand Two Bedroom Pool Villa พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 4 ท่าน (เฉพาะวันธรรมดา)
 • 20,000.00 ฿ 14,000.00 ฿
  แพ็กเกจ Family package ห้อง Oceanfront Villa 3 วัน 2 คืน
 • 31,900.00 ฿ 29,500.00 ฿
  แพ็กเกจเฉลิมฉลองปีใหม่ ห้องพัก 2-Bedroom Pool Villa สำหรับ 4 ท่าน
 • 22,900.00 ฿ 20,500.00 ฿
  แพ็กเกจครอบครัว ห้องพัก 2-Bedroom Pool Villa สำหรับ 4 ท่าน
 • 15,000.00 ฿ 10,000.00 ฿
  แพ็กเกจห้องพัก Christmas Family รวมอาหารในงาน Christmas Dinner และ บัตรสวนน้ำ Vana Nava สำหรับทั้งครอบครัว
 • 30,000.00 ฿ 15,000.00 ฿
  แพ็กเกจ Family & Friends Suite สำหรับ 4 ท่าน
 • 9,000.00 ฿ 6,400.00 ฿
  แพ็กเกจห้องพัก Superior Pool Bungalow พร้อมรับ Full Board Plus 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน
 • 11,000.00 ฿ 7,800.00 ฿
  แพ็กเกจห้องพัก Family Room พร้อมรับ Full Board Plus 2 วัน 1 คืน สำหรับ 4 ท่าน
 • 15,600.00 ฿ 10,400.00 ฿
  แพ็กเกจห้องพัก Family Room พร้อมรับ Full Board Plus 2 วัน 1 คืน สำหรับ 4 ท่าน
 • 27,526.00 ฿ 12,613.00 ฿
  แพ็กเกจครอบครัว ห้องพัก Deluxe Pool Villa 3 วัน 2 คืน
 • 38,136.00 ฿ 17,918.00 ฿
  แพ็กเกจครอบครัว ห้องพัก Grand Reserve Pool Villa 3 วัน 2 คืน
 • 20,600.00 ฿ 9,150.00 ฿
  แพ็กเกจครอบครัว ห้องพัก Deluxe Garden Villa 3 วัน 2 คืน
 • 30,600.00 ฿ 13,900.00 ฿
  แพ็กเกจครอบครัว ห้องพัก Deluxe Pool Villa 3 วัน 2 คืน
 • 41,100.00 ฿ 19,400.00 ฿
  แพ็กเกจครอบครัว ห้องพัก Grand Reserve Pool Villa 2 วัน 1 คืน
 • 18,115.00 ฿ 7,908.00 ฿
  แพ็กเกจครอบครัว ห้องพัก Deluxe Garden Villa 3 วัน 2 คืน
 • 24,750.00 ฿ 19,800.00 ฿
  แพ็กเกจห้องพัก Two Bedroom Ocean Front Duplex Pool Villa 3 วัน 2 คืน (วันอาทิตย์ - พฤหัสบดี)