โรงแรม Cape Fahn Hotel

39,000.00 ฿ 19,500.00 ฿

โรงแรม Cape Fahn Hotel

แพ็กเกจ Cape Fahn Luxury Escape ห้อง Bay view Pool Villa

แพ็กเกจประกอบไปด้วย

 • ห้องพักประเภท Bayview Pool Villa จำนวน 2 วัน 1 คืน
 • อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • รับฟรี Afternoon Snack
 • รับฟรี มินิบาร์ภายในห้อง (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
 • รับฟรี ผลไม้ประจำฤดูกาล และขนมหวาน
 • รับฟรี สิทธิ์การใช้งานเครื่องเล่น Non-motorized water sport
 • ส่วนลด 10% สำหรับบริการ Cape Spa

พิเศษ! รับฟรี รถรับ-ส่งสนามบินเกาะสมุย เมื่อจองขั้นต่ำ 2 คืนขึ้นไป

ระยะเวลาการเข้าพัก 1 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2563

กรณีเข้าพักตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 จะมีค่าบริการเพิ่มเติมที่ 7,000 บาท/ห้อง/คืน โดยสามารถชำระส่วนต่างโดยตรงให้แก่ทางโรงแรม


T & C

เงื่อนไขการใช้บริการ Cape Fahn Hotel

 • กรุณาสำรองที่พักโดยการแจ้งโค้ดที่เบอร์ 077 602 301 หรืออีเมล reservations@capefahnhotel.com
 • ราคานี้รวมภาษีและค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
 • บัตรกำนัลสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งใช้ได้
 • ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสด ได้ในทุกกรณี
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเข้าพัก
 • การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักสามารถทำได้ ก่อนถึงกำหนดวันเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน
 • แพ็กเกจห้องพักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างของโรงแรมในขณะนั้น
 • กรณีมีข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้ง ให้ถือเอาคำตัดสินของโรงแรมและผู้ให้บริการเป็นที่สุด

39,000.00 ฿ 19,500.00 ฿

Product total
Options total
Grand total