โรงแรม Cape House Hotel

7,000.00 ฿ 3,300.00 ฿

โรงแรม Cape House Hotel

แพ็กเกจ Cape House Relax in the City ห้อง One Bedroom Suite

แพ็กเกจประกอบไปด้วย

 • ห้องพักประเภท One Bedroom Suite จำนวน 2 วัน 1 คืน
 • อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • สิทธิ์การเข้าใช้บริการ Executive Lounge

ระยะเวลาการเข้าพัก 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564

 


T & C

 

เงื่อนไขการใช้บริการ Cape House Hotel

 • กรุณาสำรองที่พักโดยการแจ้งโค้ดที่เบอร์ 02 658 7444 หรืออีเมล sales@capehouse.com
 • ราคานี้รวมภาษีและค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
 • บัตรกำนัลสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งใช้ได้
 • ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสด ได้ในทุกกรณี
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเข้าพัก
 • การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักสามารถทำได้ ก่อนถึงกำหนดวันเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน
 • แพ็กเกจห้องพักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างของโรงแรมในขณะนั้น
 • กรณีมีข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้ง ให้ถือเอาคำตัดสินของโรงแรมและผู้ให้บริการเป็นที่สุด

7,000.00 ฿ 3,300.00 ฿

Product total
Options total
Grand total