โรงแรม Cape Panwa Hotel

6,000.00 ฿ 2,800.00 ฿

โรงแรม Cape Panwa Hotel

แพ็กเกจ Cape Panwa Stayvacation ห้องพัก Cape Suite

แพ็กเกจประกอบไปด้วย

 • ห้องพักประเภท Cape Suite จำนวน 2 วัน 1 คืน
 • อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • ส่วนลด 10% สำหรับบริการ Cape Spa
 • ฟรีบัตรกำนัลเครื่องดื่มต้อนรับ (น้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่โรงแรมกำหนด)

ระยะเวลาการเข้าพัก 1 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2563

กรณีเข้าพักตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 จะมีค่าบริการเพิ่มเติมที่ 2,700 บาท/ห้อง/คืน โดยสามารถชำระส่วนต่างโดยตรงให้แก่ทางโรงแรม

 


T & C

 

 

เงื่อนไขการใช้บริการ Cape Panwa Hotel

 • กรุณาสำรองที่พักโดยการแจ้งโค้ดที่เบอร์ 076 391 123 หรืออีเมล reservations@capepanwa.com
 • ราคานี้รวมภาษีและค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
 • บัตรกำนัลสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งใช้ได้
 • ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสด ได้ในทุกกรณี
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเข้าพัก
 • การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักสามารถทำได้ ก่อนถึงกำหนดวันเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน
 • แพ็กเกจห้องพักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างของโรงแรมในขณะนั้น
 • กรณีมีข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้ง ให้ถือเอาคำตัดสินของโรงแรมและผู้ให้บริการเป็นที่สุด

6,000.00 ฿ 2,800.00 ฿

Product total
Options total
Grand total