โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok

9,500.00 ฿ 6,000.00 ฿

โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok

แพ็กเกจ Happiness Couple สำหรับ 2 ท่าน ประกอบไปด้วย

 • ห้องพักประเภท Deluxe สำหรับ 2 ท่าน
 • อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • เครติตใช้ในโรงแรม 2,500 บาท
 • เค้ก และ sparkling ไวน์

 

 


T & C

 

เงื่อนไขการให้บริการจากโรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok

 • บัตรกํานัลนี้ใช้ได้ที่โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เท่านั้น
 • บัตรกํานัล CELEBRATION EVENT package, FAMILY & FRIENDS SUITE package และ HAPPINESS COUPLE packageหมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 • วันหมดอายุที่ระบุบนหน้าบัตรกํานัล ไม่สามารถขยายเวลาได้ บัตรกํานัลที่หมดอายุแล้วจะไม่สามารถนํามาใช้ได้
 • กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน สําหรับบัตรกํานัล FAMILY & FRIENDS SUITE PACKAGE และ บัตรกํานัล HAPPINESS COUPLE PACKAGE โทร +662 656 7700
 • บัตรกํานัลนี้ไม่สามารถคืนเงิน หรือ/ และ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • โรงแรมมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การสํารองที่นั่งห้องอาหาร ห้องพัก หรือห้องประชุมล่วงหน้าขึ้นอยู่กับจํานวนที่ว่างหรือห้องว่างในวันที่ท่านทําการจองกับทางโรงแรมฯ

 

Terms & Conditions from JW Marriott Hotel Bangkok

 • The vouchers are valid at JW Marriott Hotel Bangkok only
 • CELEBRATION EVENT package, FAMILY & FRIENDS SUITE package and HAPPINESS COUPLE package vouchers are expired on 30 June 2021
 • Expiration date on voucher is non-extendable, expired voucher will not be accepted.
 • Advance reservation at least 3 days before check in date is required for FAMILY & FRIENDS SUITE PACKAGE and HAPPINESS COUPLE PACKAGE at +662 656 7700
 • The voucher cannot be refunded and/ or exchanged for cash
 • Hotel reserve the right to amend terms and conditions of offers without prior notice
 • The reservation is subject to hotel availability upon booking date

9,500.00 ฿ 6,000.00 ฿

Product total
Options total
Grand total