โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok

34,000.00 ฿ 25,000.00 ฿

โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok

Celebration Event สูงสุด 20 ท่าน ในราคา 25,000 บาทสุทธิ
รับฟรี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 1 ถัง

 

แพ็กเกจพิเศษรวม

 • อาหารแบบค็อกเทลหรือบุฟเฟต์นานาชาติ
 • ใช้ห้องจัดงานได้ในเวลา 11.30 – 14.30 น. หรือ 18.30 – 22.30 น.
 • น้ำอัดลมระหว่างงาน
 • จอภาพและเครื่องฉายภาพ
 • อุปกรณ์และระบบเสียง
 • เวที โพเดียม และไมโครโฟน
 • ดอกไม้ตกแต่งในงาน
 • ฉากสำหรับถ่ายรูป
 • ที่จอดรถฟรี

 

 


T & C

 

เงื่อนไขการให้บริการจากโรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok

 • บัตรกํานัลนี้ใช้ได้ที่โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เท่านั้น
 • บัตรกํานัล CELEBRATION EVENT package, FAMILY & FRIENDS SUITE package และ HAPPINESS COUPLE packageหมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 • วันหมดอายุที่ระบุบนหน้าบัตรกํานัล ไม่สามารถขยายเวลาได้ บัตรกํานัลที่หมดอายุแล้วจะไม่สามารถนํามาใช้ได้
 • กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน สําหรับบัตรกํานัล CELEBRATE EVENT PACKAGE โทร +662 656 7700
 • โรงแรมมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การสํารองที่นั่งห้องอาหาร ห้องพัก หรือห้องประชุมล่วงหน้าขึ้นอยู่กับจํานวนที่ว่างหรือห้องว่างในวันที่ท่านทําการจองกับทางโรงแรมฯ

 

Terms & Conditions from JW Marriott Hotel Bangkok

 • The vouchers are valid at JW Marriott Hotel Bangkok only
 • CELEBRATION EVENT package, FAMILY & FRIENDS SUITE package and HAPPINESS COUPLE package vouchers are expired on 30 June 2021
 • Expiration date on voucher is non-extendable, expired voucher will not be accepted.
 • Advance reservation at least 7 days before event date is required for CELEBRATION EVENT package at +662 656 7700
 • The voucher cannot be refunded and/ or exchanged for cash
 • Hotel reserve the right to amend terms and conditions of offers without prior notice
 • The reservation is subject to hotel availability upon booking date

34,000.00 ฿ 25,000.00 ฿

Product total
Options total
Grand total