โรงแรม Vana Belle, A Luxury Collection Resort, Koh Samui

999.00 ฿

โรงแรม Vana Belle, A Luxury Collection Resort, Koh Samui

แพ็กเกจ Christmas Brunch Package รวมอาหารแบบ Set Menu

  • Christmas Brunch International Set Menu ที่ห้องอาหาร Kiree the Bistro

T & C

  • ราคาพิเศษต้องชำระเงินเต็มจำนวน ณ วันที่ทำการจอง
  • ราคาพิเศษนี้ เป็นราคาต่อท่าน
  • ราคาพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น หรือ โครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • ราคาพิเศษรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการแล้ว
  • ราคาพิเศษสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564
  • ราคาพิเศษไม่สามารถใช้วันที่ 10 – 17 ก.พ. 2564

999.00 ฿

Product total
Options total
Grand total