โรงแรม Bangkok Marriott Hotel Surawongse

2,811.00 ฿ 2,000.00 ฿

โรงแรม Bangkok Marriott Hotel Surawongse

 

 • เป็ดปักกิ่ง จาก ห้องอาหาร Yao Restaurant

 


T & C

 

เงื่อนไขการให้บริการจากโรงแรม Bangkok Marriott Hotel Surawongse

 • คูปองนี้ใช้ได้ที่ห้องอาหารเย่า โรงแรมแมริออท สุรวงศ์ เท่านั้น
 • คูปองนี้สามารใช้ได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
 • จำกักการใช้คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 โต๊ะ 1 บิล
 • คูปองนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้
 • กรุณาแสดงคูปองก่อนเข้าใช้บริการ
 • คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆได้
 • วันที่ไม่สามารถใช้ได้ : วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันเทศกาลต่างๆ
 • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเข้าใช้บริการ

 

Terms and conditions from Bangkok Marriott Hotel Surawongse

 • The voucher can be used at Yao Restaurant, Bangkok Marriott Hotel The Surawongse
 • The voucher will valid until 31 January 2021
 • Limited to 1 voucher per 1 table per bill
 • Voucher is not redeemable for cash
 • Please present the voucher upon arrival at the restaurant
 • This voucher cannot be used in conjunction with any special promotions or discounts
 • Black out date : Public holidays and festive seasons
 • Reservation is subject to availability and advanced booking is required

2,811.00 ฿ 2,000.00 ฿

Product total
Options total
Grand total