โรงแรม Burasari Phuket

1,400.00 ฿ 499.00 ฿

โรงแรม Burasari Phuket

 

บริการนวดไทย หรือ นวดน้ำมัน 60 นาที

 


T & C

เงื่อนไขการใช้บริการจากโรงแรม Burasari Phuket

  • ขายตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม –2 พฤศจิกายน2563
  • เข้าพักตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 –31 มีนาคม 2564
  • ช่องทางการจอง email : rsvn@burasari.comTel. 076292929
  • ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสด ได้ทุกกรณี
  • กรณีมีข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้ง ให้ถือเอาคำตัดสินของโรงแรม และผู้ให้บริการเป็นที่สุด

1,400.00 ฿ 499.00 ฿

Product total
Options total
Grand total