โรงแรม Grande Centre Point Pattaya

8,300.00 ฿ 4,999.00 ฿

โรงแรม Grande Centre Point Pattaya

 

ห้องพักราคาพิเศษ Panoramic Suite 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (เข้าพักวันอาทิตย์ – ศุกร์)

Room rate is inclusive of daily breakfast for 2 adults

 


T & C

เงื่อนไขการใช้บริการโรงแรม Grande Centre Point Pattaya

  • วอเชอร์ใบนี้สามารถเข้าพักได้วันอาทิตย์-ศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ วันหยุดยาว รวมวันหยุดยาวตามรัฐบาลประกาศใหม่เพิ่มเติม และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากเข้าพักในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 01 และ 02 มกราคม 2564 ชำระเพิ่มคืนละ 3,000 บาท ต่อห้อง ต่อคืน (Panoramic Suite) และกรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง)
  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากเข้าพักในคืนวันที่ 10 -17 เมษายน 2564 ชำระเพิ่มคืนละ 2,500 บาท ต่อห้อง ต่อคืน (Panoramic Suite) และกรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง
  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากเข้าพักในคืนวันเสาร์ วันหยุดยาว รวมวันหยุดยาวตามรัฐบาลประกาศใหม่เพิ่มเติม และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ชำระเพิ่มคืนละ 1,000 บาท ต่อห้อง ต่อคืน (Panoramic Suite) และกรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันเดินทาง
  • วอเชอร์ใบนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 และไม่สามารถต่ออายุได้ในทุกกรณี
  • วอเชอร์ใบนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายชื่อผู้เข้าพัก และไม่สามาถคืนเงินได้
  • กรุณาแสดง e-voucher แก่พนักงาน ณ วันเข้าพัก
  • ข้อมูลเรื่องการเลื่อนวันเข้าพัก ลูกค้ามีสิทธิ์เลื่อนได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าภายใน 14 วันก่อนเข้าพัก
  • หากลูกค้าไม่ได้แจ้งล่วงหน้า หรือกรณี no show ทางคู่ค้าฯจะไม่รับผิดชอบคืนเงินถือว่าลูกค้าได้ทาการเข้าพักแล้ว

8,300.00 ฿ 4,999.00 ฿

Product total
Options total
Grand total