โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok

3,649.00 ฿ 2,919.00 ฿

โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok

 

แพ็กเกจ International Christmas’s eve and Christmas Buffet Dinner ที่ JW Café สำหรับ 1 ท่าน

เฉพาะวันที่ 24 ธันวาคม 2563 หรือ 25 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

 

 


T & C

เงื่อนไขการให้บริการจากโรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok

 • บัตรกํานัลนี้ใช้ได้ที่โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เท่านั้น
 • บัตรกํานัลบุฟเฟต์มื้อค่ําวันคริสต์มาสใช้ได้ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 หรือวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (18.00 – 22.30 น.) เท่านั้น
 • วันหมดอายุที่ระบุบนหน้าบัตรกํานัล ไม่สามารถขยายเวลาได้ บัตรกํานัลที่หมดอายุแล้วจะไม่สามารถนํามาใช้ได้
 • กรุณาสํารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าหรือทันทีที่ทําการซื้อบัตรกํานัล เพื่อการันตีที่นั่งสําหรับบัตรกํานัลบุฟเฟต์วัน คริสต์มาสและวันปีใหม่ โทร +662 656 7700
 • บัตรกํานัลนี้ไม่สามารถคืนเงิน หรือ/ และ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • โรงแรมมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การสํารองที่นั่งห้องอาหาร ห้องพัก หรือห้องประชุมล่วงหน้าขึ้นอยู่กับจํานวนที่ว่างหรือห้องว่างในวันที่ท่านทําการจองกับทางโรงแรมฯ

 

Terms & Conditions from JW Marriott Hotel Bangkok

 • The vouchers are valid at JW Marriott Hotel Bangkok only
 • International Christmas’s eve and Christmas Buffet Dinner vouchers are valid on 24 December 2020 OR 25 December 2020 (18.00 – 22.30 hrs.)
 • Expiration date on voucher is non-extendable, expired voucher will not be accepted.
 • Advance reservation at least 1 month before booking date or right after purchasing the vouchers is required for Christmas and New Year Dinner voucher for guaranteeing seats at +662 656 7700
 • The voucher cannot be refunded and/ or exchanged for cash
 • Hotel reserve the right to amend terms and conditions of offers without prior notice
 • The reservation is subject to hotel availability upon booking date

3,649.00 ฿ 2,919.00 ฿

20 in stock

Product total
Options total
Grand total