โรงแรม Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve

14,713.00 ฿ 10,593.00 ฿

โรงแรม Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve แพ็กเกจ Compulsory New Year Gala Buffet Dinner

แพ็กเกจ Compulsory New Year Gala Buffet Dinner (วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

  • เมนู : Luxurious Buffet Dinner
  • รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ Champagne Toast

*เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ราคา 50% และไม่มีค่าบริการสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

 

 


T & C

เงื่อนๆไข แพ็กเกจ Compulsory New Year Gala Buffet Dinner (วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ราคา 50% และไม่มีค่าบริการสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
  • สำรองได้ที่ โทร 075 628 111 หรือ E-mail rc.kbvrz.leads@ritzcarlton.com
  • แพ็กเกจ รับประทานอาหารNew Year Gala Buffet Dinner วันที่ 31 ธันวาคม 2563
  • Early Bird book by 2 November 2020 for World Reward Solutions
  • กรณีมีข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้ง ให้ถือเอาคำตัดสินของโรงแรม และผู้ให้บริการเป็นที่สุด

 

14,713.00 ฿ 10,593.00 ฿

Product total
Options total
Grand total