Silver Voyage Club - Health Check Up

7,500.00 ฿ 3,750.00 ฿

Silver Voyage Club

 

บัตรกำนัลตรวจสุขภาพมูลค่า 5,000 บาท พร้อมผู้ช่วยอำนวยความสะดวกและรถรับส่ง Camry ประกอบไปด้วย

 • Health Butler (ผู้ช่วยอำนวยความสะดวก และประสานงานที่โรงพยาบาล)
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ มูลค่า 5,000 บาท จากโรงพยาบาล พญาไท 2 / โรงพยาบาลพญาไท 3 / โรงพญาไท นวมินทร์ / โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4 (เลือก 1 จากตัวเลือก)
 • รถรับ-ส่ง จากบ้านไปโรงพยาบาล โดย Camry (ภายในพื้นที่ กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, นนทบุรี, สมุทรสาครและ ปทุมธานี เท่านั้น)

 

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

 

รายการโปรแกรมตรวจสุขภาพ มูลค่า 5,000 บาท ประกอบไปด้วย

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (physical)
 2. ตรวจปัสสาวะ (UA)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 4. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 5. ตรวจระดับไขมัน (Cholesterol)
 6. ตรวจระดับไขมัน (Triglyceride)
 7. ตรวจระดับไขมัน (HDL-C)
 8. ตรวจระดับไขมัน (LDL-C)
 9. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 11. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 12. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 13. ตรวจหากรดยูริค (Uric Acid)
 14. เอกซเรย์ปอด (ดิจิตอล) Chest X-Ray (Digital)
 15. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

T & C

 

เงื่อนไขการใช้บริการ Silver Voyage Club บริการ Health Butler

 

 • ค่าบริการดังกล่าวรวมค่ารถรับส่ง 2 เที่ยว (ไปและกลับ) ระหว่างที่พักใน เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ หรือสมุทรสาคร และโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการ บริการผู้ช่วยส่วนตัว 4 ชั่วโมง รวมค่าทางด่วน ค่าน้ำมันและพนักงานขับรถเรียบร้อยแล้ว โดยไม่รวมถึง ค่าบริการ ยา หรือสินค้าใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างการรับบริการที่โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการ
 • กรุณาสำรองสิทธ์ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนวันที่ต้องการรับบริการที่ เบอร์ 02-016-9950 ระหว่างเวลา 09.00–21.00 น. ของทุกวัน
 • กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการรับบริการ กรุณาแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเวลาที่ทำการนัดหมาย โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์
 • สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ในกรณี ไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าท่านได้ใช้บริการครบถ้วนแล้ว
 • การเข้ารับจากที่พัก : พนักงานขับรถจะรอรับผู้โดยสารจากที่พักเป็นระยะเวลา 30 นาที โดยเริ่มนับหลังจากเวลานัดรับ หากพนักงานรอเกิน 30 นาที จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตรา 500 บาทต่อชั่วโมง โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 31 และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้า
 • รถยนต์ซีดาน สามารถรองรับผู้โดยสารสูงสุด 2 ท่าน ทั้งนี้รถยนต์ซีดานไม่รองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่มีรถเข็น (wheelchair) ดังนั้น หากผู้โดยสารประสงค์เดินทางโดยมีรถเข็น (wheelchair) ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถยนต์โดยสารเป็นรถตู้แทนและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ผู้ช่วยส่วนตัวจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในประสานงานระหว่างการตรวจสุขภาพและดำเนินการทั้งหมดจนสิ้นสุดการตรวจและชำระงิน ณ โรงพยาบาลหรือสถานประกอบการ โดยจะมาพร้อมกับพนักงานขับรถและส่งลูกค้าถึงที่หมายปลายทาง (ระยะเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง หากเกินคิดอัตราชั่วโมงละ 300 บาท)
 • ผู้ช่วยส่วนตัวได้รับการอบรมการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น แต่จะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โดยทำหน้าที่หลักในการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่รวมถึงการปฐมพยาบาลและการดูแลทางการแพทย์
 • กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามก้าหนดเวลาอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น, การปิดถนน, น้ำท่วม หรือการก่อการร้าย ทั้งนี้จะมีการจัดรถเข้ารับทดแทน โดยจะแจ้งให้ทราบทันที แต่หากเหตุสุดวิสัยขั้นร้ายแรง จนส่งผลทำให้รถไม่สามารถเข้ารับยังสถานที่นัดหมายได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการบริการในครั้งนั้น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน หรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 02-0169950 ระหว่างเวลา 09.00–21.00 น. ของทุกวัน
 • สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่- 31 ธันวาคม 2563

7,500.00 ฿ 3,750.00 ฿

7 in stock

Product total
Options total
Grand total