พิเศษ รางวัล Top Spender 3 ท่านแรก** สะสมยอดซื้อขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

 • ท่านที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดท่านที่ 1 – รับบริการรถรับส่งสนามบิน ประเภท Executive Van โดย Silver Voyage Limousine จำนวน 10 เที่ยว ระยะเวลาให้บริการ 1 ปี มูลค่า 40,000 บาท
 • ท่านที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดท่านที่ 2 – รับบัตรกำนัลห้องพัก ณ โรงแรม Renaissance Pattaya Resort & Spa ประเภท Deluxe 3 วัน 2 คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน สำหรับเข้าพักในวันจันทร์ – ศุกร์ มูลค่า 10,000 บาท

 • เงื่อนไขรางวัล Top Spender สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

  • รางวัล Top Spender สำหรับท่านที่มียอดซื้อสินค้าและบริการรวมทุกประเภทบัตรกำนัลสูงสุดระหว่างกิจกรรม OTE :  Online Travel Expo #2 Festive Season ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 00.01 นาฬิกา จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 นาฬิกา โดยจะต้องซื้อสินค้าและ/หรือบริการและสะสมยอดซื้อขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยประเภทใดก็ได้ 3 ท่านแรก จะได้รับรางวัลตามลำดับดังนี้
  • ท่านที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดท่านที่ 1 – รับบริการรถรับส่งสนามบิน ประเภท Executive Van โดย Silver Voyage Limousine จำนวน 10 เที่ยว ระยะเวลาให้บริการ 1 ปี มูลค่า 40,000 บาท
  • ท่านที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดท่านที่ 2 – รับบัตรกำนัลห้องพัก ณ โรงแรม Renaissance Pattaya Resort & Spa ประเภท Deluxe 3 วัน 2 คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน สำหรับเข้าพักในวันจันทร์ – ศุกร์ มูลค่า 10,000 บาท
  • ท่านที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดท่านที่ 3 – รับชุดน้ำชายามบ่าย (Afternoon Tea) จากโรงแรม Siam Kempinski Hotel Bangkok มูลค่า 1,490 บาท
  • ท่านที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินและใบยืนยันคำสั่งซื้อตามที่บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัดร้องขอ หากไม่ประสงค์ในการแสดงหลักฐาน ถือว่าท่านสละสิทธิ์
  • ผู้ได้รับรางวัล Top Spender 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล ตลอดรายการ ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเดียวกันมากกว่า 1 ท่าน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่มียอดซื้อสะสมครบตามจำนวนเร็วที่สุดเป็นผู้ได้รับรางวัล
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลของรางวัล Top Spender เป็นไปตามที่บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัดและผู้ให้บริการกำหนด คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด พนักงานบริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  • ประกาศรายชื่อ Top Spenders วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 บนหน้า Facebook ของบริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด ที่ https://www.facebook.com/worldrewardsolutions หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-0169998 ระหว่างเวลา 9.00-21.00 น. ของทุกวัน ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับรางวัล Top Spender บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการงดประกาศรางวัล
  • บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการส่งเสริมและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า